POVRAT ROBE

Pet Spot d.o.o. kupovinu posmatra kao situacionu i individualnu i samim tim spremno odgovara na slučajeve gde će kupac tražiti od nas da se kupljena roba vrati iz više razloga. Zakon krajnjem potrošaču to omogućava u određenom roku. Nakon utvrđivanja da je roba vraćena u istom stanju kako je poslata tj. prodata (neoštećena i ispravna roba i ambalaža), vrši se povrat novca kupcu ili zamena uz doplatu za neki drugi artikal.

REKLAMACIJE I POVRAT ROBE

Pet Spot d.o.o. se obavezuje da će artikle iz svoje ponude, koji su predmet online kupovine isporućivati u tehnički ispravnom stanju, sa ispravnim rokom trajanja, zapakovanim u originalnu ambalažu i da će oni odgovarati vrsti i opisu proizvoda sa sajta.

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu, molimo Vas da nas kontaktirate i to elektonskim putem na adresu: prodaja@petspot.rs ili na tel. 063/291722, ponedeljak - petak: 09-17 časova. Budite sigurni da smo spremni da rešimo svaku nastalu situaciju. Uslovi i postupak reklamacije utvrđeni su u skladu sa Zakonom o trgovini i Zakonom o zaštiti potrošača. Pet Spot d.o.o. će na osnovu razmatranja vašeg zahteva, dati dalje instrukcije i uputiti vas na sledeći korak.

Ako kupac reklamira ispravnost proizvoda, potrebno je da popuni Reklamacioni list i pošalje na e-mail adresu: prodaja@petspot.rs. Takođe, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

- original računa o kupovini, na uvid

- overen garantni list

- popunjen reklamacioni list sa preciznim opisom neispravnosti proizvoda.

PET SPOT DOO je u obavezi da potrošača obavesti o odluci donetoj o reklamaciji u roku od sedam (7) dana od dana prijema reklamacije i da osnovan zahtev iz reklamacije ispuni u daljem roku od petnaest (15) dana. Pet Spot će nakon prihvatanja reklamacije, u najkraćem roku obezbediti preuzimanje robe, posredstvom dostavljača ovlašćene kurirske službe City Express. Dodatne troškove kod takvog povraćaja u potpunosti će preuzeti Pet Spot d.o.o, nakon čega će bez ikakve naknade poslati kupcu zamenski proizvod prvom mogućom dostavom ili mu odobriti povraćaj novca, prema izboru kupca. Potrošač nema prava iz prethodnog stava ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom, odnosno neadekvatnom upotrebom proizvoda. Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku naznačenom na garanciji, od 14 dana kupovine. Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod, za koji se ne izdaje garantni list, zbog nedostataka koji su nastali u roku od šest meseci, od dana kupovine.

Ako kupac želi da izvrši zamenu proizvoda, potrebno je da popuni Obrazac za zamenu proizvoda i pošalje na e-mail adresu prodaja@petspot.rs. Pet Spot će, nakon prihvatanja zahteva za zamenu, u najkraćem roku obezbediti preuzimanje robe, posredstvom dostavljača ovlašćene kurirske službe City Express. Dodatni troškovi kod takvog povraćaja idu na teret kupca.  

POVRAT KUPLJENE ROBE ZBOG NESAOBRAZNOSTI

Troškove vraćanja robe u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti snosi trgovac. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, PET SPOT DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i MasterCard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartica.

Odustanak od kupovine

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Kupac je dužan da vrati robu Pet Spot-u bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao Obrazac za odustanak. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.
Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

PET SPOT je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio Obrazac za odustanak.

PET SPOT može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu. Po prijemu ovako poslate robe, služba reklamacija će utvrditi stanje i ispravnost artikla. Ukoliko su ispoštovani napred navedeni kriterijumi, odobriće povraćaj novca kupcu u skladu sa zakonskim obavezama.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora:

Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

Po prijemu ovako poslate robe služba RMA će utvrditi stanje i ispravnost artikla i obavestiti nas da možemo razdužiti kupca ili poslati neku zamenu. Ukoliko Vam je pošiljka stigla oštećena, neophodno je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporučila paket, kako bi napravili zapisnik. Ukoliko je roba stigla neoštećena, ali je neispravna, kontaktirajte naš servis kako bismo Vam poslali zamenu.

© PetSpot 2024. Sva prava zadržana Razvoj Smart Web. vrh strane

Pomoć pri kupovini

Za više informacija, pomoć ili poručivanje, slobodno nas kontaktirajte:

Pozovite nas

063 29 17 22

Svakog dana: 09 - 21h

Pišite nam

prodaja@petspot.rs